עו"ד ומגשרת רבקה ניר מומחית ברישום קבלנים בכל הענפים ובענפי המשנה, בהעלאת סיווג, מעקב ודיווח

 

  • רישום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969
  • טיפול בהעלאת סיווג אצל רשם הקבלנים
  • חידוש רישום שנתי אצל רשם הקבלנים
  • סיוע בהתדיינויות מול הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים
  • ייצוג קבלנים בתלונות שהוגשו נגדם לרשם הקבלנים
  • ייצוג בפני ועדת ערר על החלטות רשם הקבלנים
  • הכנת חוות דעת משפטיות בנושא רישום וסיווג, כולל ביטול חוזים ו/או מכרזים עקב אי ודאות בנוגע לרישום וסיווג קבלנים

 

 טבלת סיווג מעודכנת עד 1.4.2019:

 

רישום וסיווג קבלנים​

054-5439090