כונס הנכסים הרשמי- עדכונים 

גובה התשלום החודשי לחייב בתיק פשיטת רגל יקבע באמצעות  שיקלול של שלושה אומדנים:

·         אומדן סכום ההוצאות החודשי הדרוש לחייב ומשפחתו לשם מחייה בכבוד.

·         אומדן כושר ההשתכרות החודשי של החייב.

·         אומדן הכנסה בעין מדירה בבעלות עצמית.

החייב מחוייב לשלם את התשלום החודשי שנקבע לו ולהגיש דו"ח הכנסות והוצאות אחת לחודשיים

לשם ביצוע צו התשלומים החודשיים אשר מוטל על חייב בהליך פשיטת רגל, מנפיק כונס הנכסים הרשמי שוברי תשלום לחייב.

שוברים אלה נושאים סכום תשלום, חודש תשלום ומספר תיק פשיטת הרגל אצל כונס הנכסים.       שוברי התשלום ניתנים לביצוע פיזי במסגרת הבנקים, אך בנוסף ניתן לבצעם גם באופן מקוון, במסגרת אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי.    יצויין כי החייב יוכל לשלם בדרך זו גם תשלומים נוספים שיוטלו עליו במסגרת הליך הפש"ר כגון תשלום לצורך .            במידה ואין לחייב שוברים, ניתן לבצע את התשלום גם בכל סניף של בנק מזרחי טפחות, וזאת באופן הבא:

 

על החייב להגיע לאחד מסניפי בנק מזרחי טפחות, לפנות לפקיד הקבלה, ולבקש לבצע שלם תשלום חודשי לתיק פשיטת הרגל שאצל הכנ"ר.

החייב יידרש להציג בפני פקיד הבנק את מספרי תעודת הזהות ותיק פשיטת הרגל שלו שאצל הכנ"ר. פרטי החייב יוזנו במערכת המחשוב של הבנק, והמערכת תציג את סכום התשלום החודשי שהוטל על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

החייב יוכל לשלם במזומן / העברה בנקאית / כרטיס אשראי במכפלות של סכום התשלום החודשי, הן את התשלום השוטף והן השלמת פיגורים, וזאת עד לתקרת תשלום של  40,000 ₪. ניתן לשלם גם סכומים העולים על התקרה, אך זאת בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי בלבד.

מיד לאחר ביצוע התשלום, יקבל החייב לידיו קבלה עם פרטי התשלום, אותה מומלץ לשמור.

 שירות זה יאפשר לחייב לבצע את התשלומים באופן מהיר ויעיל ללא שוברי תשלום, תוך קליטת התשלומים במערכות כונס הנכסים הרשמי והצגתם בתיק החייב באופן מיידי.

מאמרים

054-5439090