דיני מכרזים

הוראות החוק חלות על המדינה, על חברות ממשלתיות, על קופות החולים ועל רשויות וגופים ציבוריים, ממשלתיים, עירוניים ועוד. החוק קובע כי הגופים שעליהם חל החוק לא יתקשרו "בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".

להמשך המאמר דיני מכרזים

מאמרים

054-5439090