עו"ד רבקה ניר מוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך באמצעות ייפוי כח מתמשך אדם שנקרא "הממנה", יכול לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא כשיר.

הממנה בוחר מרצונו בשלב בו הוא כשיר, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו).
כלומר כאשר כושר השיפוט שלו יפגע והוא כבר לא יהיה כשיר.

ניתן לעשות זאת על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.

 הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.
במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה.
במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

לא כל עורך דין רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך אלא רק עו"ד שהסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי.

ניתן לפנות למשרדנו טיפול אמין מהיר ומקצועי חייגו: 054-543-9090

ייפוי כח מתמשך​

054-5439090