המשרד עוסק במכלול ההיבטים המשפטיים הקשורים לנדל"ן ומיסוי מקרקעין:

 

דיני מקרקעין​

054-5439090